Pravidla hry Od soumraku do úsvitu

Verze pravidel: 1.0

Hlava 1 – Preambule

 • OSUD 6 (plným názvem Od soumraku do úsvitu 6) je lineární šifrovací hra vycházející z tradic předchozích ročníků OSUD 1 až 5 a také her O5 a Široko daleko.
 • Pravidla hry OSUD 6 (dále jen Pravidla) platí za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně organizátory stanoveno jinak.
 • Pravidla hry mohou být doplněna, pozměněna či upravena v dokumentu Poslední informace před hrou (dále jen Poslední informace), které tak jsou nedílnou součástí Pravidel. Poslední informace obdrží hráči v prvních sekundách středy 23.04.2014 e-mailem. Poslední informace budou přístupné také na webu hry po přihlášení týmu.

Hlava 2 – Účast ve hře

 • Hra Od soumraku do úsvitu je určena hráčům starším 18 let, kteří se účastní na vlastní nebezpečí. Základní podmínkou účasti je řádné provedení registrace 2–5členného týmu (zvířata ani nenarozené děti se do počtu členů týmu nepočítají) a zaplacení poplatku za hru.
 • Poplatek za hru činí 599 Kč a musí být složen nejpozději do 22.04.2014 na účet hry s příslušným variabilním symbolem (ten bude vygenerován při registraci).

Hlava 3 – Průběh hry

 • Trasea hry vede městem i terénem a je tvořena přesně daným počtem stanovišť – tento počet bude upřesněn v Posledních informacích.
 • Počet hrajících členů v jednom týmu nesmí v žádné fázi hry klesnout pod dvě osoby (platí i pro Cílové stanoviště).
 • Tým se však může kdykoliv rozdělit a vystupovat za něj mohou i jednotlivci.
 • Cílem hry je projít postupně všechna stanoviště od prvního k poslednímu (Cílové stanoviště).
 • Tým, který dorazí do Cílového stanoviště jako první, se stává vítězem hry.

Hlava 4 – Stanoviště

 • Na stanovištích jsou ukryty zprávy obsahující šifry, úkoly, informace, nápovědy nebo předměty, které mohou být pro dokončení hry nepostradatelné. Jsou vždy opatřeny logem hry. Logo hry bez čísla znamená, že může být daná věc použita kdykoliv od tohoto místa dále (včetně tohoto místa), a to i vícekrát.
 • Na každém stanovišti bude z aktuální zprávy (nebo i z předchozích zpráv) zjistitelné umístění následujícího stanoviště.
 • Zprávy jsou číslovány nepřerušenou řadou počínající číslem 1. V případě, že se šifra skládá z více částí, bude každá tato část doplněna o index s číslováním těchto částí (např. 1/3, 2/3 a 3/3).
 • Zprávy budou na stanovištích buď vydávány našimi pomocníky (kteří si také mohou ověřovat postup luštění předchozích šifer), nebo ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však do maximální vzdálenosti 5 metrů od předpokládaného stanoviště (hledání zprávy na stanovišti není smyslem hry, proto hledáte-li zprávu déle než 5 minut, jste pravděpodobně na špatném místě).

Hlava 5 – Nedovolené postupy

 • Není-li výslovně uvedeno jinak, smí si každý tým vzít pouze jednu kopii zprávy. Je-li však na stanovišti zpráva poslední, musí ji zde tým zanechat pro ostatní a zprávu si opsat. Zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat.
 • Během hry není dovoleno využívat GPS k navigaci.
 • Rovněž je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Tým se nesmí zdržovat na žádném ze stanovišť – zprávu je nutno jen vyzvednout (či opsat) a pak se vzdálit mimo dohled stanoviště. Výjimku mohou tvořit hlídaná stanoviště.
 • Je zakázáno předávat jakékoliv informace o trase, stanovištích a zprávách jiným týmům a osobám, které se hry neúčastní. Osoby, které se hry neúčastní, lze požádat o radu místopisného, místního či obecně vědomostního charakteru.
 • K přesunům během hry není možné, není-li zřetelně uvedeno jinak, použít nic kromě vlastního těla, případně MHD (tj. linky DSZO včetně ZID). Jiné prostředky pro přesun použít nelze (ani taxi, kolo, brusle, skateboard, loď, balón apod.).
 • Zprávy nebudou umístěny v místech (pokud nebude řečeno jinak), která nejsou běžně přístupná veřejnosti, na soukromých či oplocených pozemcích a na jiných, v době konání hry nepřístupných místech. Do všech těchto míst je proto vstup zakázán.
 • Nerušte noční klid, neporušujte zákony ČR, vyvarujte se rozdělávání ohně, nezanechávejte po sobě odpadky a neplašte zvěř.

Hlava 6 – Pomůcky do hry

 • Pomůcky nezbytné pro zdárné dokončení hry (včetně mapy potřebné pro městkou část hry) jsou uvedeny na webu v části S sebou a mohou být rozšířeny v Posledních informacích.

Hlava 7 – Začátek a konec hry

 • Hra začne v pátek 25.4.2014 okolo 21 hod. ve Zlíně či blízkém okolí. Konec hry bude v sobotu 26.4.2014 (přesný čas bude upřesněn v Posledních informacích). Start i Cílové stanoviště budou v dosahu MHD.
 • Hra bude vyhodnocena v Cílovém stanovišti, jehož umístění se hráči dozvědí v průběhu hry. Na vyhodnocení hry tak zveme všechny hráče! Dozvědí se výsledky hry, správné řešení šifer, občerství se a mohou se s ostatními podělit o své zážitky.